Pon - Pia

08:30 - 16:30

Doplnkové služby

Vzduchotechnické a klimatizačné systémy, zdroje tepla a rozvody vykurovania, zdravotechnika.

Jadrové vŕtanie:

  • realizácia presných prestupov cez železobetónové a murované konštrukcie do priemeru 250mm
  • vŕtanie na suchu aj na mokro
  • s možnosťou odsávania vody pri vŕtaní na mokro
  • možnosť šikmého vŕtania

Čistenie vykurovacích systémov:

  • vyčistenie systémov vykurovania od kalov a vodného kameňa v zmysle STN EN 14868: 2006
  • Zvýšenie účinnosti vykurovacieho systému a tým zníženie nákladov na prevádzku
  • napustenie systémov vykurovania upravenou vodou podľa požiadaviek výrobcu zdroja tepla
  • pridanie inhibítorov pre zabránenie degradácie vykurovacieho systému (korózia, kaly, riasy a pod.)
  • čistenie rozvodov vody od vodného kameňa

Práce termokamerou:

Vykonávame obhliadky stavieb termokamerou. Odhalíme skryté závady na vašej stavbe (výrazné tepelné straty, stav vlhkosti, poruchy na rozvodoch vody, vykurovania a pod.) V prípade odhalenia závad sme schopní tieto závady odstrániť alebo doporučiť spôsob ich opravy. Zistíme, kde sú vedené rozvody v stenách alebo podlahe (vhodné pri rekonštrukcii alebo oprave stavby). Cieľom je úspora vo vykurovaní objektu, zlepšenie komfortu, hygiena prostredia a bezpečnosť.

Návrat hore